Paslaugos

  • Atstovavimas fiziniams ir juridiniams asmenims civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;
  • teisinės konsultacijos;
  • derybų vedimas;
  • teisinių dokumentų projektų rengimas;
  • dokumentų teisinės ekspertizės;
  • atstovavimas Klientui valstybės, visuomeninėse, ūkinėse ir kitose institucijose bei palaikymas teisinių ryšių su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kita.
  • teisinių tekstų vertimai.

NAUJIENA!!!Nuo 2020 m. vėl atsirado galimybė grąžinti teisę vairuoti vairuotojams, praradusiems vairuotojo pažymėjimą dėl vairavimo neblaiviam, anksčiau nei nustatytas terminas susigrąžinti vairuotojo pažymėjimą, sutikus su galimybe vairuoti tik tokias transporto priemones, kuriose būtų įdiegti antialkoholiniai variklio užraktai. (Išsamiau skaityti žemiau)

SVARBU!!! Nuo 2016 metų pasikeitė įstatymai dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (skaityti žemiau).

O dabar… apie teikiamas paslaugas ir jų naudą Jums, mano esami ir būsimi, klientai, šios svetainės lankytojai

Per 18 -ka teisinio darbo metų padėjau asmenims ir įmonėms saugiai išeiti iš situacijų, į kurias jie papuolė per neapdairumą, kitų asmenų piktavališkumą, įstatymų nežinojimą ar paprasčiausiai susiklosčiusią nepalankią gyvenimišką situaciją.

“Pas ją į konsultacijas ėjau, gal dar ir eisiu kaip į nusiraminimo, savęs kontroliavimo ir protingo strategavimo seansus”.

Perskaičiau savo klientės atsiliepimą ir pasijutau įkvėpta. Džiaugiuosi, kad mano darbas padeda žmonėms nusiraminti. Sprendžiant gyvenimiškus teisinius klausimus labai svarbu savikontrolė, kuri padeda “nesugadinti reikalo”. Savikontrolė nereiškia tik nuolankumo, kartais reikia labai aiškiai atstovėti savo poziciją. Teisingai pasirinkta elgesio ir teisinė strategija bei komandinis darbas – kliento ir advokato – duoda puikius rezultatus.

“Kai pradėsiu rimtus santykius su kitu vyru būtinai ateisiu pas jus konsultacijos”.
Tai žodžiai mano klientės, su kuria išsprendėm skyrybų nesusituokus iškilusius turtinius, vaiko gyvenamosios vietos, išlaikymo ir kitus klausimus.

Mano klientai grįžta pasitarti kurdami naujus santykius. Pavyzdžiui, parduoti savo butą ir investuoti į turtą pasipiršus ar jau susituokus? Kaip tai padaryti abiem pusėm sąžiningai ir saugiai?

Išsiskyrėme su žmona. Ji gyvena bute, kuris mums priklauso per pusę. Ar ji kada nors galės paprašyti pinigų už komunalines paslaugas, nors butu naudojasi tik ji, aš ten negyvenu?

Ir daug kitų kasdienių klausimų, kuriuos sprendžiant laiku – prevenciškai – jūsų gyvenimas taps laimingesnis.

Šios svetainės lankytojams noriu priminti apie atsakomybę už savo gyvenimą.

Jei žinote, kad mieste leidžiamas automobilio greitis yra 50 km/h, tai tokiu greičiu ir važiuojate. Tačiau automobilis gali važiuoti ir 120km/h ar net 170km/h greičiu ir TIK JŪS PATYS PASIRENKATE AR RIZIKUOTI ir viršyti greitį. Greičio viršijimo pasekmės, geriausiu atveju, bus bauda, o blogiausiu – mirtis, jūsų ar jūsų artimųjų, ar kitų žmonių, jau nekalbu apie jūsų padarytą žalą, kurią gali tekti mokėti jūsų artimiesiems už JŪSŲ RIZIKĄ. Sakysite, advokate, juk gali nieko tokio ir neįvykti, nei policija pagaus, nei avarijos padarysiu. GALI. Mano tikslas – tik priminti apie atsakomybę už savo veiksmus.

Apie leistiną automobilio greitį tikriausiai žino ir maži vaikai, tačiau ne retas klientas sudrebėjus santuokai nustemba: „Bet … juk aš gyvenau tame bute 20-40 metų, jį remontavau ir man nepriklauso jokia to buto dalis. Deja, nepriklauso. Tad, jūsų teisė rizikuoti ar ne – gyventi sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute visą santuokinį gyvenimą ar šį klausimą spręsti kitokiu būdu, viršyti greitį ar jo laikytis. Tačiau mano, kaip advokatės darbas, supažindinti žmogų su galiojančiais įstatymais ir galimu jų taikymu kiekvieno asmens KONKREČIAI SITUACIJAI.

Nuo 2020 m. vėl atsirado galimybė.

Ko tik nepasitaiko šiame gyvenime…

Žinau asmenį, kuriam buvo atimtos teisės vos už 0,42 promilės šaltą žiemos dieną po kelių minučių išgėrus šlakelį degtinės apsišilti.

Matyt ir įstatymų leidėjas nusprendė suteikti galimybę grąžinti teisę vairuoti vairuotojams, praradusiems vairuotojo pažymėjimą dėl vairavimo neblaiviam, anksčiau nei nustatytas terminas matant kokių kuriozų pateikia gyvenimas.
Ar žinote kodėl daugelyje pasaulio šalių uždrausta mirties bausmė? Ne visai dėl to, kad žmogus nenorėtų atlikti Dievo funkcijos:) tiesiog pasitaiko ne tiek mažai atvejų, kai nuteisiami nekalti asmenys.
Tad … jei jau atimta teisė vairuoti…KĄ DARYTI?
SKUBĖTI! Nes procesas turi būti pradėtas iš esmės iškart, t. y. per 20 dienų. Būtent per šį terminą turite priduoti skundą dėl policijos nutarimo.

Pagal naująją ANK 422 straipsnio redakciją už ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, vairuotojams numatyta bauda nuo 800  iki 1100 eurų bei privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 12 iki 18 mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 6 mėnesių iki 12 mėnesių ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo 12 mėnesių iki 18 mėnesių.

Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, būtų skiriamas tik gavus asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, sutikimą.

Nuo 2016 metų pasikeitė įstatymai dėl asmenų pripažinimo neveiksniais.
Per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10 str. 4 nurodyti asmenys, t.y. neveiksnaus asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras, kad būtų peržiūrėti teismo keliu iki 2016-01-01 priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys buvo pripažinti neveiksniais.
Savivaldybės institucijos raštais informuoja asmenis apie šiuos įstatymo pakeitimus ir reikalingumą kreiptis į teismą.
Savo praktikoje vedžiau daug bylų dėl asmens pripažinimo neveiksniu. Pastebėjau, kad artimiesiems emociškai sunku kreiptis šiuo klausimu į teismą. Kaip išmintingai išsireiškė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė „Kartais gyvenime susiklosto situacija, kai žmogus praranda gebėjimą užmegzti ir palaikyti asmeninius santykius. Jam pasidaro sudėtinga įveikti sunkumus ir pačiam priimti sprendimus bei už juos atsakyti. Žmogus praranda gebėjimą būti savimi, bendrauti su kitais asmenimis ar patirti gyvenimo prasmę.“
Kreipimasis į advokatą, vėliau į teismą yra rūpestis artimu ir jo/jos gerove. Taip apsaugomas asmuo nuo jam kenkiančių veiksmų, pavyzdžiui, kreditų prisiėmimo ar nekilnojamojo turto perleidimo. Nustačius globėją šis įgauna teisę rūpintis neveiksniu asmeniu, jo turtu, paimti išmokas ir kita to asmens labui.

PAVELDĖJIMO TEISĖ
Asmens mirtis, palikimas, testamentas, tai žodžiai, kurie mums sukelia nemalonias asociacijas, ypač, kai jie susiję su mums artimais žmonėmis, todėl šiomis temomis jaukiau kalbėti ir pasitarti su advokatu. Asmenys susiduria su palikimo priėmimo nepilnamečių vardu, dėl ko reikia kreiptis į teismą, taip pat, nesikreipus į notarą per tris mėnesius po asmens mirties palikimui priimti, dėl ko įstatymas reikalauja kreiptis į teismą. Dėl testamento sudarymo patartina kreiptis ir sukūrus kitą šeimą, norint pasirūpinti vaikais bei sutuoktiniu.