Kvalifikacija

Kvalifikacijos kėlimas 2020 metais

2020-02-24 – 2020-05-04 Emocinio intelekto 30 užsiėmimų lavinimo kursai (90 valandų): Bendravimo menas; savęs ir kito motyvavimas; mąstymo lankstumo vystymas ir kita.

Kvalifikacijos kėlimas 2019 metais:

2019-10-18 Lietuvos Advokatūros organizuotas seminaras „Tarpasmeniniai ir vidiniai konfliktai: šaltiniai, dinamika bei sprendimo galimybės“, lektorius Dr. Gintautas Valickas, VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorius

2019 spalio mėnesį dalyvauta projekte “Švari advokato mantija” Asociacijos aktyvus jaunimas organizuota paskaita “Profesinės informacijos apsauga: praktiniai aspektai”

2019-05-11 Lietuvos Advokatūros organizuotas seminaras “Grafologas – Rolandas Bilinskis ”

2019-05-11 Lietuvos Advokatūros organizuota apskrito stalo diskusija „Advokato profesinės garantijos – kaip teisė į teisingą teismą“

2019-03-25/26 Europos teisės akademijos (ERA) mokymai Trier “EU Disability Law and the UNCRPD – Employment and Social Protection of Persons with Disabilities

2019-01-16 LA seminaras „Advokato praktika: profesinės veiklos vystymas ir rinkodara (teisinis marketingas)“

2019-02-01 LA seminaras „Asmens duomenų apsauga advokato profesinėje veikloje“.

 Kvalifikacijos kėlimas 2018 metais:

2018-02-19/20 Europos teisės akademijos (ERA) mokymai Trier „Applying EU Anti-discrimination law“

2018-05-18 LA seminaras „Naujasis asmens duomenų apsaugos reguliavimas ES ir Lietuvoje“

2018-09-17/18 CLASS4EU mokymai “Jurisdiction and Applicable Law in Cross-border Divorce and Maintenance cases”, Vilnius

2018-02-23 LA seminaras „Priverstinio išieškojimo ypatumai“

 Kvalifikacijos kėlimas 2017 metais:

2017-12-11 LA seminaras „Specialių žinių vertinimas įrodinėjimo procese“

Lietuvos teisininkų draugijos narė.

Kvalifikacijos kėlimas 2016 metais:

2016-03-31 dalyvauta tarptautinėje praktinėje konferencijoje „DIALOGAS IR BENDRADARBIAVIMAS SKYRYBŲ KONTEKSTE: VAIKO NORAI IR INTERESAI“
Rugsėjo 16 – 17 dalyvauta Lietuvos moterų konferencijoje „Veikli“
2016 m. spalio 25 d. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos jaunieji mūsų šalies piliečiai buvo supažindinti su advokato profesija.
mokykloj jurgos
received_10210072654869953

2016 m. lapkričio 20-22 d. dalyvaujama Vokietijoje, Europos komisijos organizuojamuose mokymuose. Mokymuose aptariama:
Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas;
Teisė gauti vienodą darbo užmokestį;
Apsauga nuo diskriminacijos parduodant prekes ir paslaugas, reklamoje ir kita.

Kvalifikacijos kėlimas 2015 metais:

Lietuvos Advokatūros organizuotas seminaras “Civilinio proceso aktualijos”, prof. V. Višinskis, LApT teisėjas
NTA MC mokymai “Nepilnamečių vaikų interesų užtikrinimas šeimos teisinių santykių bylose”

Kvalifikacijos kėlimas 2014 metais:

Apskritojo stalo diskusija “Valstybės garantuojamos teisinė pagalba: iššūkiai ir galimybės”
VDU mokslinė konferencija “Globalizacijos įtaka teisei: sienas peržengianti procesinė teisė”
VDU konferencija “Neapykanta internete kaip iššūkis žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui: teorija ir praktika”
Pravesta diskusija Konstitucijos dienos proga Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje

Kvalifikacijos kėlimas 2013 metais:

2013 m. lapkričio 7–9 d. dalyvaujama Varšuvoje, „Fair Trials International“ organizuojamuose mokymuose. Mokymuose aptariama:
Teisės į vertimą baudžiamajame procese direktyva
Teisės gauti informaciją baudžiamajame procese direktyva
Teisės į advokatą direktyva
Nauja Europos arešto orderio taikymo praktika
Europos teisminės priežiūros orderis

Kvalifikacijos kėlimas 2012 metais:

2012 metais Kauno rajono/Kėdainių rinkimų apygardos rinkimų komisijos narė nuo Lietuvos teisininkų draugijos
2012 m. gegužės 11 d. dalyvauta Konferencijoje „Globalizacijos įtaka teisei: visuomeninė ir profesinė teisininko atsakomybė“
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Slaptieji tyrimo veiksmai baudžiamąjame procese: reglamentavimas, taikymas ir vertinimas
Mediacija šeimos ir darbo ginčuose / Teisinės derybos
Darbo sutartis: Darbo kodekso pakeitimai, aktuali teismų praktika
Teisinės derybos
2012-09-21 dalyvauta Teisininkų draugijos organizuotoje diskusijoje „Baudžiamoji atsakomybė, kaip ultima ratio“.

2011 metais lankyti seminarai:

Priežastinio ryšio ir kaltės nustatymo problemos nusikaltimuose žmogaus gyvybei
bei sveikatai ir eismo saugumui,
Civilinių bylų su užsienio elementu nagrinėjimo ypatumai
Paveldėjimo teisė,
UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutarties ypatumai,
Administracinių bylų teisenos praktika: pažeidimų viešojo administravimo srityje
ikiteisminis nagrinėjimas (mokestinių ginčų nagrinėjimas ir praktika),
Organų (pareigūnų), įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas,
įgalinimai,
Eismo įvykių tyrimo pagrindai

2011.11.15 dalyvauta konferencijoje Arbitražo diena 2011. Teismų ir arbitražo santykis sprendžiant komercinius ginčus.
2011 metais dalyvauta rinkimuose į Kauno savivaldybės tarybą.

Ruoštas skundas byloje Nr. 35624/04 Šulcas v. Lietuva Europos žmogaus teisių teismui; sprendimas (dalinai tenkintas skundas) 2010 – 01- 05

2010 – 2011 Anglų kalba dėstomas dalykas Kauno kolegijoje „Tarptautinė komercinė teisė“.
2010 metais parengta išvada Anglijos teismui.

Kvalifikacijos kėlimas >>>