Paslaugos

  • Atstovavimas fiziniams ir juridiniams asmenims civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;
  • teisinės konsultacijos;
  • derybų vedimas;
  • teisinių dokumentų projektų rengimas;
  • dokumentų teisinės ekspertizės;
  • atstovavimas Klientui valstybės, visuomeninėse, ūkinėse ir kitose institucijose bei palaikymas teisinių ryšių su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kita.
  • teisinių tekstų vertimai.

SVARBU!!! Nuo 2016 metų pasikeitė įstatymai dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (skaityti žemiau).

O dabar… apie teikiamas paslaugas ir jų naudą Jums, mano esami ir būsimi, klientai, šios svetainės lankytojai

Per aštuoniolika teisinio darbo metų padėjau asmenims ir įmonėms saugiai išeiti iš situacijų, į kurias jie papuolė per neapdairumą, kitų asmenų piktavališkumą, įstatymų nežinojimą ar paprasčiausiai susiklosčiusią nepalankią gyvenimišką situaciją. Šios svetainės lankytojams noriu priminti apie atsakomybę už savo gyvenimą.
Jei žinote, kad mieste leidžiamas automobilio greitis yra 50 km/h, tai tokiu greičiu ir važiuojate. Tačiau automobilis gali važiuoti ir 120km/h ar net 170km/h greičiu ir TIK JŪS PATYS PASIRENKATE AR RIZIKUOTI ir viršyti greitį. Greičio viršijimo pasekmės, geriausiu atveju, bus bauda, o blogiausiu – mirtis, jūsų ar jūsų artimųjų, ar kitų žmonių, jau nekalbu apie jūsų padarytą žalą, kurią gali tekti mokėti jūsų artimiesiems už JŪSŲ RIZIKĄ. Sakysite, advokate, juk gali nieko tokio ir neįvykti, nei policija pagaus, nei avarijos padarysiu. GALI. Mano tikslas – tik priminti apie atsakomybę už savo veiksmus.

Apie leistiną automobilio greitį tikriausiai žino ir maži vaikai, tačiau ne retas klientas sudrebėjus santuokai nustemba: „Bet … juk aš gyvenau tame bute 20-40 metų, jį remontavau ir man nepriklauso jokia to buto dalis. Deja, nepriklauso. Tad, jūsų teisė rizikuoti ar ne – gyventi sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute visą santuokinį gyvenimą ar šį klausimą spręsti kitokiu būdu, viršyti greitį ar jo laikytis. Tačiau mano, kaip advokatės darbas, supažindinti žmogų su galiojančiais įstatymais ir galimu jų taikymu kiekvieno asmens KONKREČIAI SITUACIJAI.

Nuo 2016 metų pasikeitė įstatymai dėl asmenų pripažinimo neveiksniais.
Per vienerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos į neveiksniu pripažinto asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismą turi kreiptis neveiksniu pripažinto asmens globėjas, taip pat gali kreiptis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10 str. 4 nurodyti asmenys, t.y. neveiksnaus asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras, kad būtų peržiūrėti teismo keliu iki 2016-01-01 priimti teismo sprendimai, kuriais asmenys buvo pripažinti neveiksniais.
Savivaldybės institucijos raštais informuoja asmenis apie šiuos įstatymo pakeitimus ir reikalingumą kreiptis į teismą.
Savo praktikoje vedžiau daug bylų dėl asmens pripažinimo neveiksniu. Pastebėjau, kad artimiesiems emociškai sunku kreiptis šiuo klausimu į teismą. Kaip išmintingai išsireiškė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė „Kartais gyvenime susiklosto situacija, kai žmogus praranda gebėjimą užmegzti ir palaikyti asmeninius santykius. Jam pasidaro sudėtinga įveikti sunkumus ir pačiam priimti sprendimus bei už juos atsakyti. Žmogus praranda gebėjimą būti savimi, bendrauti su kitais asmenimis ar patirti gyvenimo prasmę.“
Kreipimasis į advokatą, vėliau į teismą yra rūpestis artimu ir jo/jos gerove. Taip apsaugomas asmuo nuo jam kenkiančių veiksmų, pavyzdžiui, kreditų prisiėmimo ar nekilnojamojo turto perleidimo. Nustačius globėją šis įgauna teisę rūpintis neveiksniu asmeniu, jo turtu, paimti išmokas ir kita to asmens labui.

PAVELDĖJIMO TEISĖ
Asmens mirtis, palikimas, testamentas, tai žodžiai, kurie mums sukelia nemalonias asociacijas, ypač, kai jie susiję su mums artimais žmonėmis, todėl šiomis temomis jaukiau kalbėti ir pasitarti su advokatu. Asmenys susiduria su palikimo priėmimo nepilnamečių vardu, dėl ko reikia kreiptis į teismą, taip pat, nesikreipus į notarą per tris mėnesius po asmens mirties palikimui priimti, dėl ko įstatymas reikalauja kreiptis į teismą. Dėl testamento sudarymo patartina kreiptis ir sukūrus kitą šeimą, norint pasirūpinti vaikais bei sutuoktiniu.